Privacyverklaring

Privacyverklaring Tante Door online

Datum: 01 februari 2020, versie 1.0

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen we u graag informeren welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen, waarom we dat doen, op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met je gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

Veldhoven Kipproducten is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Welke gegevens verstrekt u aan ons?

 • Naam en contactgegevens
 • Betaalgegevens
 • Bestelhistorie

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Verwerkingsdoelen

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Voor het gemak gebruiken wij (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.

A. Leveren van producten

 • Registeren van een eigen bestelaccount
 • Opmaken van een koopovereenkomst
 • Klantenservice
 • Authenticatie van de klant
 • Transacties uitvoeren en rekeningoverzichten versturen
 • Levering van de bestelde producten

B. Onderzoek en statistiek

 • Verbeteren van onze website

C. Juridische geschillen

 • Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil

Grondslagen

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van twee van deze grondslagen:

 • Toestemming: voor het versturen van de nieuwsbrief. We willen er zeker van zijn dat we de nieuwsbrief alleen sturen als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij de websitebezoeker het e-mailadres kan invullen. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via de unsubscribe-link  onderaan de nieuwsbrief.
 • Overeenkomst: we gebruiken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een koopovereenkomst. Bijvoorbeeld om je een orderbevestiging en een factuur voor de bestelde producten te versturen en deze producten bij jou thuis af te leveren.

Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden gedeeld met PostNL om de bestelde producten te bezorgen.

Ook maken wij gebruik van de diensten van Automattic Inc. om ervoor te zorgen dat u via onze webshop een eigen account kan aanmaken, een bestelling kan plaatsen, de betaling mogelijk te maken en middels een ingebouwd contactformulier met ons contact kan opnemen. Met deze organisatie hebben wij contractuele afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de zorgvuldige omgang met uw gegevens. Automattic Inc. mag uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, voor doelen die wij bepalen.

Automattic Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Als gevolg daarvan kunnen de gegevens die we over u verzamelen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden. Hiervoor zijn gepaste beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals de ondertekening van het EU-VS Privacy Shield Framework door Automattic Inc.

Cookies

Wij maken gebruik van twee soorten cookies: functionele- en analytische cookies.

 • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt;
 • Analytische cookies zorgen ervoor dat wij het gebruik van de website kunnen meten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om statistische analyses uit te kunnen voeren.
tk_lr 1 jaar bewaard
tk_r3d 5 jaar bewaard
tk_or 3 dagen bewaard

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan dat we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Deze afweging baseren wij op het soort persoonsgegeven en de dienst waarvoor we het gegeven hebben verkregen. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over uw gegevens. Hieronder vindt u dan ook een overzicht van de bewaartermijnen die wij voor de verwerking van uw gegevens hanteren.

 • Facturen worden conform de administratieve bewaarplicht 7 jaar bewaard
 • Inactieve accounts worden 12 maanden in de back-up bewaard en daarna verwijderd
 • Niet voltooide orders worden 24 uur bewaard
 • Geannuleerde orders worden 7 dagen bewaard
 • Voltooide bestellingen worden 24 maanden bewaard

Beveiliging van de gegevens

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, hebben we een strikt beleid als het hier om gaat. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Zo hebben we bijvoorbeeld versleuteling ingeschakeld op het verkeer naar onze website via HTTPS. Hierdoor wordt het gegevensverkeer tussen u en onze webserver onleesbaar gemaakt zodat derde partijen niet bij uw gegevens kunnen. Hiermee worden niet alleen uw gegevens beschermd, maar weet u ook zeker dat er verbinding wordt gemaakt met onze website.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit kunt u ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met de verwerking.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via info@tantedooronline.nl. Om je identiteit te controleren stellen we bijvoorbeeld een aantal identificerende vragen.

Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. op onze website staat altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring.   

Onze contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan info@tantedooronline.nl of bellen met telefoonnummer [vul telefoonnummer in].

Top

Accepteer cookies om op een goed werkende website te blijven. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten